Juridisk meddelelse

IDENTITET

Webstedets navn: The Garrison
Adresse: https://www.thegarrison.dk
Ejer: Ruben Flier
Ansvarlig for offentliggørelsen : Ruben Flier
Hosting : Shopify

 

JURIDISK ENHED

The Garrison B.V.
Spoorstraat 35b, 8271RG, IJsselmuiden - NEDERLANDS
Kontakt: Kontakt: +31853039475 (mandag til fredag - 9h / 16h)
info@thegarrison.fr

 

BETINGELSER FOR BRUG

Brugen af dette websted forudsætter fuld accept af de generelle betingelser for brug, der er beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser kan til enhver tid ændres eller suppleres.

 

INFORMATION

Oplysningerne og dokumenterne på webstedet præsenteres udelukkende til orientering, uden udtømmende karakter, og kan ikke påtage sig ansvaret for ejeren af webstedet.

Ejeren af webstedet kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af adgangen til webstedet.

 

INTERAKTIVITET

Brugerne af webstedet kan deponere indhold, der vises på webstedet på særlige steder (især via kommentarer). Det indsendte indhold forbliver under ophavsmændenes ansvar, som påtager sig det fulde juridiske ansvar.

Ejeren af webstedet forbeholder sig dog ret til uden varsel og uden begrundelse at fjerne ethvert indhold, der er lagt op af brugere, og som ikke er i overensstemmelse med webstedets etiske retningslinjer eller gældende lovgivning.

 

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Medmindre andet er angivet, forbliver alle elementer, der er tilgængelige på webstedet (tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, lyd, software osv.), med hensyn til intellektuel ejendomsret eller brugsret, udelukkende ophavsmændenes ejendom.

Enhver reproduktion, gengivelse, repræsentation, ændring, offentliggørelse eller tilpasning af alle eller en del af elementerne på webstedet, uanset hvilke midler eller processer der anvendes, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ophavsmanden.

Enhver uautoriseret udnyttelse af webstedet eller af de elementer, det indeholder, betragtes som en overtrædelse og kan medføre retsforfølgning.

De mærker og logoer, der er gengivet på webstedet, er registreret af de virksomheder, der ejer dem.

 

LINKS

Udgående links

Ejeren af webstedet fralægger sig ethvert ansvar og er ikke forpligtet af henvisninger via hypertekstlinks til tredjepartsressourcer, der findes på internetnettet, både med hensyn til indhold og relevans.


Indgående links

Ejeren af webstedet tillader hypertekstlinks til en af siderne på dette websted, forudsat at disse åbner et nyt vindue og præsenteres på en utvetydig måde for at undgå:

- enhver risiko for forveksling mellem det citerende websted og webstedets ejer

- samt enhver tendentiøs præsentation, eller i strid med gældende lovgivning.

Ejeren af webstedet forbeholder sig ret til at anmode om fjernelse af et link, hvis han mener, at kildewebstedet ikke overholder de således fastsatte regler.

 

FORTROLIGHED

Enhver bruger har ret til at få adgang til, berigtige og gøre indsigelse mod alle personlige oplysninger om ham/hende ved at fremsætte en skriftlig og underskrevet anmodning ledsaget af et identitetsbevis.